Sondazhe

Sa të kënaqur jeni me investimet e kryera deri tani nga Bashkia Krujë ?

  • Pak i kënaqur

  • Aspak i Kënaqur

  • Shumë i kënaqur

  • I kënaqur

  • Mesatarisht

Konfirmo votën tënde!
Merr pjesë në sondazhe të tjera
  • Sa të kënaqur jeni me investimet e kryera deri tani nga Bashkia Krujë ?