Ankesat e dërguara!

.Tabela Stadium Kastrioti,

Statusi i ankesës: Realizuar
16 Shkurt 2017

Orientim i gabuar, nuk jep orientimin e sakte.

Media e ankesës

Ankesa e realizuar
31 Mars 2017

Ankesa e Zgjidhur

Foto pas realizimit

Vendndodhja e problematikës

Bëhu pjesë e diskutimit